Howspace

Mallen för Open Space

En event- och mötesteknik som gör det möjligt för alla typer av människor, i alla typer av organisationer att mötas, samtala och skapa resultat tillsammans.

    Meeting Sense-making Workshop

Vad är Open Space?

”Open Space” är en event- och mötesteknik som gör det möjligt för alla typer av människor, i alla typer av organisationer att mötas, samtala och skapa resultat tillsammans.

I Open Space-möten skapar och hanterar deltagarna sin egen agenda med parallella arbetssessioner kring ett centralt tema av strategisk betydelse. Mötet kan hållas i grupper om 5 till 2000+ personer som arbetar tillsammans under ett tidsbestämt möte, endags-workshops, tredagarskonferens eller det regelbundna veckovisa personalmötet. Det gemensamma resultatet är en kraftfull, effektiv koppling och förstärkning av det som redan händer i organisationen, exempelvis:

  • Aktuella planer eller resultat och aktiviteter kopplade till dessa
  • Erfarenhetsutbyten och kunskapsöverföring
  • Statusuppdateringar kring hur det går med X, Y, Z
Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.