Howspace

Discussions

Templates

Partners

Bedömning och reflektion av lärande

Arbetsytan har två olika modeller för att bedöma och reflektera över lärande: Kirkpatrick och Motorola.

    Course Feedback Training

Kirkpatrick-metoden är speciellt avsedd för utvärdering av enskilda utbildningar eller utbildningsprogram.

Motorola-modellen är en enkel rapporteringsmodell som kan användas för att analysera och reflektera över lärdomar/projekt/etc. och dess resultat vid eller efter slutskedet.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering collaborative impact

Howspace is a digital collaboration platform for making an impact.