Howspace

Bedömning och reflektion av lärande

Arbetsytan har två olika modeller för att bedöma och reflektera över lärande: Kirkpatrick och Motorola.

    Course Feedback Training

Kirkpatrick-metoden är speciellt avsedd för utvärdering av enskilda utbildningar eller utbildningsprogram.

Motorola-modellen är en enkel rapporteringsmodell som kan användas för att analysera och reflektera över lärdomar/projekt/etc. och dess resultat vid eller efter slutskedet.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.