Howspace

Lärkontrakt

En personlig utvecklingsplan för att stödja medarbetares utveckling med tanke på deras erfarenhet, nuläge och framtid.

    Development Planning Workflow

VAD?

En personlig utvecklingsplan för att stödja medarbetares utveckling med tanke på deras erfarenhet, nuläge och framtid. Fungerar särskilt bra i självstyrande organisationer/team. Låter medarbetaren ta ett stort eget ansvar för sin utveckling och lärande

NÄR?

I början av en process, t.ex. vid en förändring, årlig planering, etc.

HUR?

Med ett kontrakt kommer medarbetaren överens med sig själv och teamet att uppnå uppsatta mål och övervinna utmaningar som kan komma i deras väg. Kontraktet bör innehålla målformulering, hur målet ska uppnås och hur processen ska följas upp.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.