Howspace

Check-in, energihöjare, Check-out

Den här mallen erbjuder olika exempel på aktiverande in- och utcheckning, samt energigivande aktiviteter för virtuella och hybrida möten.

    Meeting Workshop

I virtuella workshops kan det vara svårt att läsa av och upprätthålla deltagarnas energinivåer. Främja deltagarnas engagemang och uppnå bästa möjliga resultat i att skapa laganda på distans genom att använda beprövade aktiveringsmetoder i början, under och i slutet av möten.

Vi erbjuder dig färdiga aktiveringsmetoder, med vilka du kan skapa en bra rytm i det du gör, öka kreativiteten eller förändra energinivåerna i ett möte. Du hittar övningarna i mallens olika mappar. Du kan ta bort onödiga sidor eller kopiera de sidor du vill till din egen arbetsyta.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.