Howspace

Discussions

Templates

Partners

Check-in, energisaattorit ja Check-out

Tämä mallipohja tarjoaa erilaisia aktivoivia check-in ja check out esimerkkejä, sekä energisoivia aktiviteetteja virtuaalisiin ja hybridi kohtaamisiin.

    Meeting Teamwork Workshop

Virtuaalisissa työpajoissa voi olla vaikeaa lukea ja pitää yllä osallistujien energiatasoja. Tue osallistujien sitoutuneisuutta ja saavuta parhaat mahdolliset tulokset etänä tapahtuvassa tiimihengen luomisessa tuomalla kohtaamisiin hyväksi havaittuja aktivointikeinoja kohtaamisen alkuun, aikana ja lopuksi.

Tarjoamme käyttöösi valmiiksi rakennettuja aktivointikeinoja, joiden avulla voit rytmittää tekemistä, lisätä luovuutta tai muuttaa kohtaamisen energiatasoja. Löydät harjoitukset mallipohjan eri kansioista. Voit poistaa tarpeettomia sivuja tai kopioida haluamasi sivut omaan työpajan työtilaasi.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering collaborative impact

Howspace is a digital collaboration platform for making an impact.