Howspace

SMART:a mål

Mallen för SMART:a mål hjälper dig att skapa fokus, tydlighet och motivation i målsättningsprocessen.

    Planning Teamwork Workflow

Att sätta upp mål kan vara utmanande, särskilt i ett stort projekt. Det är inte alltid lätt att konceptualisera och planera alla steg som är involverade i ett projekt eller en uppgift. SMART (förkortning av Specifik, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet) hjälper till att tydliggöra vad som förväntas och hur man mäter för att säkra att målet uppnås och genomförs.

Mallen för SMART:a mål hjälper dig att skapa fokus, tydlighet och motivation i målsättningsprocessen både på individ- och teamnivå. Använd den här mallen för att sätta upp mål, dela dem med andra och följa upp varje steg i processen.

Vem är mallen för?

Team och individer som vill ha mer tydlighet och fokus i sin målsättning.

Hur används mallen?

Använd chattarna som finns i mallen för att gå igenom modellens olika delar. Börja med att sätta upp ett specifikt mål och ge så många detaljer som möjligt. Efter att ha satt upp det specifika målet, definiera hur du kommer att mäta det som ska göras för att uppnå målet. Gör målet mätbart utifrån alla de åtgärder du ska genomföra på vägen mot ditt mål. Formulera mål som är realistiska och detaljerade, så att du lätt kan fullfölja det du har bestämt dig för att göra. Tänk på vikten av att alla involverade har accepterat målet, att de förstår målet, hur det ska uppnås och vilka resurser som finns tillgängliga. Red ut eventuella frågetecken. Gör målet tidsbundet genom att sätta upp tidsfrister och tidsramar för att genomföra alla åtgärder och hålla koll på dina framsteg. Mer detaljerade instruktioner finns i mallen.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.