Howspace

Mallen för nätverk i medlemsbaserade organisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.

    Development Teamwork Workshop

Syftet med mallen är att hjälpa till att skapa nätverk, t.ex. för hela medlemsbasen eller för en viss yrkesgrupp, en viss region eller liknande. Och på så sätt ge möjlighet att utbyta tankar och nyheter, söka och ge kollegialt stöd, diskutera med andra inom samma område om glädjeämnen och utmaningar, dela med sig av och skaffa sig kunskap och utveckla gemensamma saker tillsammans med andra.

Mallen öppnar även upp möjligheten att informera medlemmarna på ett centraliserat sätt och få värdefull information direkt från fältet.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.