Howspace

Template Gallery

Unleash the power of collaborative impact with our community templates.

Transformative Involvement

Involve your people in transformation initiatives with our toolkit

Featured

These are great templates to get started

SMART:a mål

Mallen för SMART:a mål hjälper dig att skapa fokus, tydlighet och motivation i målsättningsprocessen.

  Planning Teamwork Workflow

Read more →

Kanban-mall

Hantera ditt arbetsflöde på ett flexibelt sätt med mallen för Kanban-tavla. Optimera processerna och förbättra teamets effektivitet.

  Agile Planning Teamwork

Read more →

Mallen för SWOT-analys

SWOT-analys är en enkel metod för att kartlägga nuläget av sina interna styrkor och svagheter samt de externa möjligheterna och hoten.

  Brainstorming Development Workshop

Read more →

Mallen för Open Space

En event- och mötesteknik som gör det möjligt för alla typer av människor, i alla typer av organisationer att mötas, samtala och skapa resultat tillsammans.

  Meeting Sense-making Workshop

Read more →

Double Diamond mall

Identifiera och definiera utvecklingsbehov och problem, samt utveckla och finn lösningar på dem.

  Brainstorming Development Service design

Read more →

Check-in, energihöjare, Check-out

Den här mallen erbjuder olika exempel på aktiverande in- och utcheckning, samt energigivande aktiviteter för virtuella och hybrida möten.

  Meeting Workshop

Read more →

Feedback-mall

Syftet med denna mall är att hjälpa arbetsplatser att förbättra sin feedbackkultur i praktiken.

  Development Feedback Teamwork

Read more →

Bedömning och reflektion av lärande

Arbetsytan har två olika modeller för att bedöma och reflektera över lärande: Kirkpatrick och Motorola.

  Course Feedback Training

Read more →

Lärkontrakt

En personlig utvecklingsplan för att stödja medarbetares utveckling med tanke på deras erfarenhet, nuläge och framtid.

  Development Planning Workflow

Read more →

Mallen för möten i medlemsbaserade organisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsorganisationer och föreningar.

  Meeting Workflow

Read more →

Mallen för nätverk i medlemsbaserade organisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.

  Development Teamwork Workshop

Read more →

Prioritering för organisationer

Denna mall är tänkt att användas i interna workshops för att hjälpa teamet att lägga fokus på rätt saker.

  Development Planning Teamwork

Read more →

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.